Home

มอบวุฒิบัตร..บัณฑิตน้อย และปพ.1

DSC_2489
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของ ผอ.สาธิต  มากมี
ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และมอบ ปพ.1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบการศึกษา
DSC_2482 DSC_2512
DSC_2466 DSC_2477
DSC_2496 DSC_2523
DSC_2500 DSC_2503
DSC_2511 DSC_2533
DSC_2551 DSC_2614
DSC_2636 DSC_2640
DSC_2418 DSC_2422
DSC_2434 DSC_2456
DSC_2669 DSC_2688