Home

ผู้บริหาร คนเก่ง

DSC_2316

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 นายสาธิต มากมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วม

การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

ให้กับสถานศึกษา ระดับประเทศ  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่2 ระดับ platinum   

DSC_2328 DSC_2352
DSC_2359 DSC_2401
DSC_2402 DSC_2373
DSC_2331 DSC_2381