Home

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

DSC_2351
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทางโรงเรียนได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไป ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และปัจฉิมนิเทศ
ที่จังหวัด ระยอง  และนักเรียนได้เล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนาน การมาทัศนศึกษาครั้งนี้มีแต่รอยยิ้มของความดีใจของเด็กๆ
DSC_2232 DSC_2235
DSC_2237 DSC_2240
DSC_2243 DSC_2254
DSC_2258 DSC_2260
DSC_2274 DSC_2279
DSC_2294 DSC_2302
DSC_2305 DSC_2306
DSC_2310 DSC_2312
DSC_2314 DSC_2318
DSC_2322 DSC_2324
DSC_2330 DSC_2331
DSC_2332 DSC_2334
DSC_2335 DSC_2338
DSC_2339 DSC_2346
DSC_2353 DSC_2355
DSC_2367 DSC_2369
DSC_2372 DSC_2375
DSC_2379 DSC_2380
DSC_2381 DSC_2383
DSC_2384 DSC_2385
DSC_2394 DSC_2399
DSC_2400 DSC_2403
DSC_2406 DSC_2407
DSC_2408 DSC_2411
DSC_2422 DSC_2425
DSC_2433 DSC_2441
DSC_2444 DSC_2467
DSC_2455 DSC_2474
DSC_2478 DSC_2485
DSC_2488 DSC_2493
DSC_2496 DSC_2511
DSC_2536 DSC_2537
DSC_2542 DSC_2573
DSC_2578 DSC_2587
DSC_2590 DSC_2593
DSC_2600 DSC_2602
DSC_2606 DSC_2609
DSC_2612 DSC_2618
DSC_2620 DSC_2625
DSC_2633 DSC_2628