Home

วันเด็กแห่งชาติ

DSC_1579
เมื่อวันที่ 10 มกราคม ทางโรงเรียนได้จัดงานวันเด็กแห่งชาิติขึ้น โดยร่วมมือกับ อบต.ศรีนคร และหน่วยงานในอำเภอศรีนคร
ได้นำขอมาร่วมแจกให้กับเด็กๆ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
DSC_1573_resize DSC_1581_resize
DSC_1594_resize DSC_1578_resize
DSC_1576_resize DSC_1596_resize
DSC_1597_resize DSC_1601_resize
DSC_1618_resize DSC_1622_resize
DSC_1625_resize DSC_1629_resize
DSC_1638_resize DSC_1640_resize
DSC_1643_resize DSC_1648_resize
DSC_1651_resize DSC_1655_resize
DSC_1664_resize DSC_1680_resize
DSC_1687_resize DSC_1697_resize
DSC_1698_resize DSC_1706_resize
DSC_1712_resize DSC_1730_resize
DSC_1737_resize DSC_1749_resize
DSC_1753_resize DSC_1754_resize
DSC_1755_resize DSC_1756_resize
DSC_1758_resize DSC_1760_resize
DSC_1763_resize DSC_1771_resize