Home

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ศึกษาดูงาน

DSC_0079
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  
มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย
DSC_0069_resizeDSC_0067_resize
DSC_0071_resizeDSC_0073_resize
DSC_0086_resizeDSC_0091_resize
DSC_0094_resizeDSC_0096_resize
DSC_0098_resizeDSC_0113_resize
DSC_0115_resizeDSC_0119_resize
DSC_0123_resizeDSC_0127_resize
DSC_0130_resizeDSC_0137_resize
DSC_0139_resizeDSC_0134_resize
DSC_0147_resizeDSC_0141_resize
DSC_0144_resizeDSC_0150_resize
DSC_0155_resizeDSC_0159_resize
DSC_0163_resizeDSC_0166_resize