Home

ศึกษาดูงาน จังหวัดหนองคาย

DSC_0676
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ทางโรงเรียนได้พาคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
ได้ไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ที่จังหวัดหนองคาย
และได้จัดงานเกษียรอายุราชการให้กับคุณครูสิทธิพงษ์ สระทองเพชร 

 

DSC_0543_resizeDSC_0601_resize
DSC_0546_resizeDSC_0545_resize
DSC_0552_resizeDSC_0551_resize
DSC_0555_resizeDSC_0553_resize
DSC_0567_resizeDSC_0564_resize
DSC_0571_resizeDSC_0569_resize
DSC_0583_resizeDSC_0597_resize
DSC_0591_resizeDSC_0576_resize
DSC_0596_resizeDSC_0644_resize
DSC_0606_resizeDSC_0532_resize
DSC_0668_resizeDSC_0658_resize
DSC_0303_resizeDSC_0304_resize
DSC_0315_resizeDSC_0317_resize
DSC_0320_resizeDSC_0323_resize
DSC_0325_resizeDSC_0332_resize
DSC_0334_resizeDSC_0335_resize
DSC_0341_resizeDSC_0343_resize
DSC_0344_resizeDSC_0350_resize
DSC_0350_resizeDSC_0354_resize
DSC_0361_resizeDSC_0370_resize
DSC_0384_resizeDSC_0402_resize
DSC_0403_resizeDSC_0408_resize
DSC_0413_resizeDSC_0416_resize
DSC_0426_resizeDSC_0432_resize
DSC_0437_resizeDSC_0441_resize
DSC_0442_resizeDSC_0445_resize
DSC_0453_resizeDSC_0460_resize
DSC_0461_resizeDSC_0472_resize
DSC_0477_resizeDSC_0496_resize
DSC_0501_resizeDSC_0504_resize