Home

เรียนรู้ดูบ้านเกิด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

DSC_0948

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ดูบ้านเกิด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้พานักเรียนปั่นจักรยานไปเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ 1. การทำหมี่กรอบศรีนคร  2. ไร่นาสวนผสม  3. การทำน้ำหมักชีวภาพ  4. การปักผ้า  5. เรียนธรรม ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  นักเรียนได้เรียนรู้ อน่างสนุกสนาน และต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ทุกๆท่านด้วยครับ.

 

DSC_0015_resize DSC_0022_resize
DSC_1007_resize DSC_0060_resize
DSC_0070_resize DSC_0071_resize
DSC_0079_resize DSC_0085_resize
DSC_0098_resize DSC_0112_resize
DSC_0118_resize DSC_0138_resize
DSC_0144_resize DSC_0148_resize
DSC_0173_resize DSC_0180_resize
DSC_0991_resize DSC_0975_resize
DSC_0981_resize DSC_0197_resize
DSC_0238_resize DSC_0222_resize
DSC_0252_resize DSC_0047_resize