Home

วันเด็กแห่งชาติ

DSC_3032

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร ร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลศรีนครและโรงเรียนบ้านตาลพร้า

ได้จักกิจกรรมวันเด็กขึ้น "รักวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"

เด็กๆทุกคนมีความสุข และขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านด้วย

 

DSC_2895_resize DSC_2897_resize
DSC_2902_resize DSC_2913_resize
DSC_2942_resize DSC_2946_resize
DSC_2969_resize DSC_2988_resize
DSC_3005_resize DSC_3011_resize
DSC_3014_resize DSC_3017_resize
DSC_3022_resize DSC_3040_resize
DSC_3051_resize DSC_3055_resize
DSC_3071_resize DSC_3081_resize
DSC_3095_resize DSC_3110_resize
DSC_3117_resize DSC_3120_resize
DSC_3132_resize DSC_3134_resize
DSC_3138_resize DSC_3153_resize