ผู้อำนวยการโรงเรียน

p2.jpg

ลงชื่อเข้าใช้แบบสำรวจ

นักเรียนต้องการเรียนโปรแกรมอะไรมากที่สุด
 

สถิติการเข้าใช้

510216
วันนี้วันนี้76
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้143
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้76
เดือนนี้เดือนนี้1832
รวมทุกวันรวมทุกวัน510216
Home
ans

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลศรีนคร

Prev Next

นักเรียนระดับชั้น ป. 5 ไปทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

นักเรียนระดับชั้น ป. 5 ไปทัศนศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

    28 พ.ย.2560 คณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาที่อนุสรณ์ดอนเจดีย์ และบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพัฒนานักเรียน ให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และได้รับความสนุกสนานอีกด้วย  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ Hits:1326 Latest

Read more

นักเรียนระดับชั้น ป. 4 ไปทัศนศึกษาที่สวนนกชัยนาท

นักเรียนระดับชั้น ป. 4 ไปทัศนศึกษาที่สวนนกชัยนาท

24 พ.ย.2560 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาที่สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน รู้จักสายพันธุ์นก ปลา และสัตว์ ชนิดต่างๆมากมาย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และได้รับความสนุกสนานอีกด้วย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๐ Hits:1446 Latest

Read more

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17

  บ่ายวันนี้ (26ก.ค.2560) เวลา 14.00 น. นางภัทรกร ฐิติยาภรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงอื่นและดร.ธวัช กงเติม รอง ศธ.ภาค17 ลงพื้นที่ร่วมตรวจราชการติดตามโรงเรียนทที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมเป็นเลิศ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๐ Hits:1302 Latest

Read more

คณะละครฅนทำคนดู

คณะละครฅนทำคนดู

12 กันยายน 2560 คณะละครฅนทำคนดู จากกรุงเทพมหานคร มาจัดการแสดงละครเรื่อง พระมหาชนก ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานเป็นอย่างมาก

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐ Hits:1949 Latest

Read more

ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ     ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

16 ม.ค.2560 คณะผู้บริหาร ครู กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู (ครั้งที่ 61)ประจำปี 2560 โดยมีนายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอศรีนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์การเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๐ Hits:1699 Latest

Read more

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

14 ม.ค.2560 คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) และโรงเรียนบ้านตาลพร้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนครจัดขึ้น โดยมีนายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอศรีนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐ Hits:1746 Latest

Read more

กิจกรรม ออกกำลังกาย

กิจกรรม ออกกำลังกาย

28 ธ.ค.2559 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๙ Hits:3710 Latest

Read more

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

15 กรกฎาคม 2559 คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๙ Hits:1993 Latest

Read more

ผอ. สพป.สท2 มอบนโยบายการศึกษา

ผอ. สพป.สท2 มอบนโยบายการศึกษา

  29 มิถุนายน 2559 นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนศรีนคร โดยบรรยายนโยบายและจุดเน้น การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๙ Hits:2142 Latest

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา และสร้างความเข้าใจในการร่วมมือกันพัฒนานักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียน 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ Hits:3959 Latest

Read more

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ Hits:2837 Latest

Read more

ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2015

ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2015

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2558 คณะครูและนักเรียน ร.ร.อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2015 ร่วมแรง ลงมือ เรียนรู้ จดจำ" กับบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๘ Hits:2721 Latest

Read more

ผ.อ.สาธิต มากมี รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ผ.อ.สาธิต มากมี รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันที่ 3 กันยายน 2558 นายสาธิต มากมี ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) รับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จากคณะกรรมการประเมิน

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๗ ก.ย. ๒๕๕๘ Hits:2781 Latest

Read more

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1 มาศึกษาดูงาน

โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1 มาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 สิหาคม 2558 ทางโรงเรียน บ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1 มาศึกษาดูงาน แนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้นักเรียนอ่านออก- อ่านคล่อง  ของโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘ Hits:3499 Latest

Read more

ปั่นเพื่อแม่ Bike for MOM

ปั่นเพื่อแม่ Bike for MOM

ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการเฉลิมพระกียรติ "ปั่นเพื่อแม่"Bilk For MOM ขึ้นวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยกิจกรรมนี้จะจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จำนวน 5 ฐาน ดังนี้

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๘ Hits:2868 Latest

Read more

รางวัลชนะเลิศ การประกวด"วิจิตรตระการงานดอกไม้ธูป เทียน แพ" ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ การประกวด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวด "วิจิตรตระการงานดอกไม้ธูป เทียน แพ" ระดับประถมศึกษา  โครงการ เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2558  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๘ Hits:3130 Latest

Read more

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสวนแตง การจัดการเรียนแบบ BBL

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสวนแตง           การจัดการเรียนแบบ BBL

วันที่ 25 มิถุนายน ทาง ผู้บริหาร และคณะครู ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดสวนแตง จังหวัด สุพรรณบุรี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Brain-based Learning (BBL)

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ Hits:6937 Latest

Read more

อนุบาลศรีนครเกมส์

อนุบาลศรีนครเกมส์

วันที่ 18 - 20 มิถุนายน โรงเรียนได้จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน"อนุบาลศรีนครเกมส์" เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา สร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ Hits:2925 Latest

Read more

สพป.ตาก เขต 2 มาศึกษาดูงาน

สพป.ตาก เขต 2 มาศึกษาดูงาน

วันที่ 8 มิถุนายน ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  สพป.ตาก เขต 2 มาศึกษาดูงาน เรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๙ มิ.ย. ๒๕๕๘ Hits:2981 Latest

Read more

พิธีไหว้ครู

พิธีไหว้ครู

วันที 4 มิถุนายน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558   เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูต่อครูผู้ให้ความรู้ และแสดงให้ถึงความรัก  และเมตตาของครูต่อศิษย์ 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๗ มิ.ย. ๒๕๕๘ Hits:2929 Latest

Read more

การประเมินคุณภาพภายใน

การประเมินคุณภาพภายใน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้รับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และร่องรอยการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบ 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๘ Hits:2990 Latest

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย/ปพ.1

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย/ปพ.1

่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนครโดยมี นายสาธิต  มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย/ปพ.1 และมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โดยได้รับความร่วมมือจากผ้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๘ Hits:3688 Latest

Read more

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๘ Hits:3236 Latest

Read more

การประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพป.สท. 2

การประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพป.สท. 2

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายโรงเรียนศรีนคร ได้จัดการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพผมสัมฤทธฺ์ทางการเรียน(o-net)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 มัธยมศึกษาปีที่3 และ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 โดย มี นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สท.2 เป็นประธานในพิธี  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๗ Hits:3915 Latest

Read more

เส้นทางแห่งความภูมิใจ เส้นชัยแห่งวัยเกษียณ

เส้นทางแห่งความภูมิใจ เส้นชัยแห่งวัยเกษียณ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับคุณครูที่เกษียณทั้งสิ้น 4 ท่าน 1. คุณครูอารมณ์   อินทโสตถิ 2. คุุณครูศรุดา  ศรีฟ้า 3. คุณครูผดุงศรี  หิรัญ 4. คุณครูพรวิภา  ล้วนงาม

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๑ ต.ค. ๒๕๕๗ Hits:3468 Latest

Read more

การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายสาธิต  มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้นำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ Symposium ระดับประเทศ"การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทรา   ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และได้รับมอบโล่รางวัลจาก นางรัตนา ศรีเหรัญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๗ Hits:4056 Latest

Read more

เด็กและครูสุโขทัย หัวใจรักการอ่าน

เด็กและครูสุโขทัย หัวใจรักการอ่าน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร โดยการนำของท่าน ผอ. สาธิต  มากมี ได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน "เด็กและครูสุโขทัย หัวใจรักการอ่าน" ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๗ Hits:9254 Latest

Read more

พิธีมอบครุภัณฑ์ห้องเรียน ICT สู่อาเซียน

พิธีมอบครุภัณฑ์ห้องเรียน ICT  สู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ทางโรงเรียนได้จัด พิธีมอบครุภัณฑ์ห้องเรียน ICT สู่อาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยการนำของท่าน ดร. พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๗ Hits:3647 Latest

Read more

มอบวุฒิบัตร..บัณฑิตน้อย และปพ.1

มอบวุฒิบัตร..บัณฑิตน้อย และปพ.1

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของ ผอ.สาธิต  มากมี ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และมอบ ปพ.1 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่จบการศึกษา

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๔ มี.ค. ๒๕๕๗ Hits:4464 Latest

Read more

ผู้บริหาร คนเก่ง

ผู้บริหาร คนเก่ง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 นายสาธิต มากมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วม การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ระดับประเทศ  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่2 ระดับ platinum   

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๗ Hits:3848 Latest

Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทางโรงเรียนได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไป ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และปัจฉิมนิเทศ ที่จังหวัด ระยอง  และนักเรียนได้เล่นน้ำทะเลอย่างสนุกสนาน การมาทัศนศึกษาครั้งนี้มีแต่รอยยิ้มของความดีใจของเด็กๆ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๓ มี.ค. ๒๕๕๗ Hits:4152 Latest

Read more

OBEC Awards ระดับชาติ

OBEC Awards ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าประกวดรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS ระดับชาติ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ที่ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ได้รับรางวัลระดับเหรียญ ทอง

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๗ Hits:3722 Latest

Read more

ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2557 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๗ Hits:3866 Latest

Read more

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม ทางโรงเรียนได้จัดงานวันเด็กแห่งชาิติขึ้น โดยร่วมมือกับ อบต.ศรีนคร และหน่วยงานในอำเภอศรีนคร ได้นำขอมาร่วมแจกให้กับเด็กๆ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๗ Hits:3677 Latest

Read more

Happy new year 2014

Happy new year 2014

โดยการนำของท่าน ผอ.สาธิต  มากมี ได้จัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับคณะครู และบุคลากรภายในโรงเรียน ได้พบปะสังสรรค์กัน และ จับฉลากแลกของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๑ ม.ค. ๒๕๕๗ Hits:3824 Latest

Read more

พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย

  วันที่ 4 ธีนวาคม 2556 โรงเรียนได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภัคดี แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๕๖ Hits:3888 Latest

Read more

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ศึกษาดูงาน

สพป.อุทัยธานี เขต 2 ศึกษาดูงาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2   มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๖ Hits:4124 Latest

Read more

รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบ 3

รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบ 3

วันที 25-27 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบ3 เพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะผู้ประเมิน 3 ท่านด้วยกัน คือ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๖ Hits:3968 Latest

Read more

ศึกษาดูงาน จังหวัดหนองคาย

ศึกษาดูงาน จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ทางโรงเรียนได้พาคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ได้ไปศึกษาดูงานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ที่จังหวัดหนองคาย และได้จัดงานเกษียรอายุราชการให้กับคุณครูสิทธิพงษ์ สระทองเพชร   

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๖ Hits:4196 Latest

Read more

lab school symposium 2013

lab school symposium 2013

   โรงเรียนได้เป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2 เข้าร่วม ประกวดการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ Best Practice  ของ ผู้บริหาร และ ครู จำนวน 6 ท่าน 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๓ ส.ค. ๒๕๕๖ Hits:6810 Latest

Read more

อบรมการใช้ระบบauthen และการใช้สื่อการสอน

อบรมการใช้ระบบauthen และการใช้สื่อการสอน

โรงเรียนได้จัดอบรมการใช้ ระบบการลงชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต(authen) และการใช้สื่อการสอนในเซิร์ฟเวอร์ (server) เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต และยังสามารถนำสื่อการสอนไปใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๖ Hits:4569 Latest

Read more

เรียนรู้ดูบ้านเกิด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

เรียนรู้ดูบ้านเกิด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ดูบ้านเกิด เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้พานักเรียนปั่นจักรยานไปเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ 1. การทำหมี่กรอบศรีนคร  2. ไร่นาสวนผสม  3. การทำน้ำหมักชีวภาพ  4. การปักผ้า  5. เรียนธรรม ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  นักเรียนได้เรียนรู้ อน่างสนุกสนาน และต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ทุกๆท่านด้วยครับ.  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๖ Hits:4105 Latest

Read more

ยอดกวีแห่งแผ่นดินสยาม

ยอดกวีแห่งแผ่นดินสยาม

26 มิถุนายน เป็นวันสุนทรภู่ ครูกวีของไทย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงคุณงามความดี และได้ศึกษาประวัติสุนทรภู่ ครูกวีของเรา คณะนักเรียนได้ร่วมแสดงละคร เรื่อง พระอภัยมณี ที่เป็นผลงานของสุนทรภู่ 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๖ Hits:4461 Latest

Read more

คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด

คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน "คนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติด" ทางโรงเรียนร่วมมือกับหน่วยงานและประชาชนในอำเภอศรีนคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยมี นายสมศักดิ์  จันทรสมบัติ นายอำเภอศรีนคร เป็นประธาน แล้วได้ร่วมกันดื่มน้ำ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๖ Hits:9559 Latest

Read more

ฝึกรู้ ฝึกดู ฝึกคิด

ฝึกรู้ ฝึกดู ฝึกคิด

โครงการธรรมะศึกษาพัฒนาจิต วันที่ 10 มิ.ย 56 เพื่อให้นักเรียนได้ ฝึกรู้ ฝึกดู  ฝึกคิด  และจะได้นำกลับมาใช้ในชีวิติประจำวัน และปรับใช้กับการเรียน  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๖ Hits:9430 Latest

Read more

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม โรงเรียนได้พานักเรียนและคณะครู ไป ฟังเทศ เวียนเทียน และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน วิสาขบูชา

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖ Hits:4466 Latest

Read more

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร ร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลศรีนครและโรงเรียนบ้านตาลพร้า ได้จักกิจกรรมวันเด็กขึ้น "รักวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน" เด็กๆทุกคนมีความสุข และขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านด้วย  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๖ Hits:4565 Latest

Read more

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

เมื่อ 12-14 ธันวาคม โรงเรียนได้จักกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมขึ้นที่ ค่ายพระศรีนพมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ค่ายพักแรม และความสามัคคีในหมู่ของตนเอง

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๕ Hits:5451 Latest

Read more

เรียนรู้ดูบ้านเกิด สู่เศรษฐกิจพอเพียง

เรียนรู้ดูบ้านเกิด สู่เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม โรงเรียนได้จักกิจกรรม เรียนรู้ดูบ้านเกิด สุ่เศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2555 โดยได้พานักเรียนไปเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐาน ดังนี้ 1. เกษตรอำเภอศรีนคร    2.  การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้สู่อาชีพ (คุณครูวิษณุ  ล้วนงาม)  3. การทำไม้กวาด (คุณลำไย  สาสิงห์) 4. การทำน้ำหมักใช้รับประทานและทำความสะอาด (คุณครูพเยาว์  สุขเสริญ)  5. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๕ Hits:4329 Latest

Read more

เลี้ยงส่ง ผอ.ป้ายแดง

เลี้ยงส่ง ผอ.ป้ายแดง

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ทางโรงเรียนได้เลี้ยงส่ง รอง หทัยรัตน์ เกษรจันทร์ ที่สอบ ผอ. ได้ และได้ไปรับตำแห่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ(ราษฎรสามัคคี)อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  สังกัด สพป. สท2  บุคลากรหน่วยงานต่างๆร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ป้ายแดง ในครั้งนี้. 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๖ พ.ย. ๒๕๕๕ Hits:7380 Latest

Read more

ตอบปัญหาธรรมะ"ทางก้าวหน้า"ครั้งที่31

ตอบปัญหาธรรมะ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน นักเรียนได้เข้าร่วม โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"  ครั้งที่ 31  ของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์ในสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๕ Hits:5990 Latest

Read more

โครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิต

โครงการธรรมศึกษาพัฒนาจิต

  เมื่อวันที่ 5-12 พฤศจิกายน ทางโรงเรียนได้จัดโครงการธรรมพัฒนาจิต ขึ้นเพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับการฝึกจิตใจ ให้มีสมาธิ ทำจิตใจหให้ผ่องใส่ มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๕ Hits:4464 Latest

Read more

พัฒนาครูสู่ระบบ it

พัฒนาครูสู่ระบบ it

เมื่อวันที่ 1 0 พฤศจิกายน ทางโรงเรียนได้จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา "แท็บเล็ต" เพื่อการเรียนรู้ ขึ้น เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีความรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน แท็บเล็ต เพื่อให้ทันต่อโลกยุคไซเบอร์ ในปัจจุบัน        

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๕ Hits:5281 Latest

Read more

สืบสานประเพณีเทโวโรหณะ

สืบสานประเพณีเทโวโรหณะ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ เพื่อให้นักเรียนได้สืบสารประเพณีตักบาตรเทโว ทุกคนต่างร่วมกันทำบุญ ได้ได้บุญกันถ้วนหน้า 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๑ พ.ย. ๒๕๕๕ Hits:5017 Latest

Read more

อนุบาลศรีนครเกมส์

อนุบาลศรีนครเกมส์

เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคี  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๕ Hits:11603 Latest

Read more

นักเรียน ป.5 ทัศนศึกษา

นักเรียน ป.5 ทัศนศึกษา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นได้รู้สิ่งที่ไม่เคยได้เห็นในห้องเรียน

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๑ ต.ค. ๒๕๕๕ Hits:4858 Latest

Read more

ถักทอสายใย ร้อยดวงใจ "ผูกพัน"

ถักทอสายใย ร้อยดวงใจ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ทางโรงเรียนได้จัด มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการให้กับคุณครูทั้ง 3 ท่าน   เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน  กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๕ Hits:4690 Latest

Read more

นักเรียน ป.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้

นักเรียน ป.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ทางโรงเรียนได้จักกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6  ได้พานักเรียนไป ไบเทค พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ Dreamworld   

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๑ ก.ย. ๒๕๕๕ Hits:5060 Latest

Read more

สถานศึกษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

สถานศึกษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ทางโรงเรียนได้ส่งเข้าประกวด สถานศึกษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้น  โรงเรียนขนาดใหญ่ ผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีนครได้รับรางวัลชนะเลิศ สถานศึกษาส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นที่ปลาบปลื้มใจของ คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครอง ทุกท่าน

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๕ Hits:4991 Latest

Read more

ระลึกถึงพระคุณแม่

ระลึกถึงพระคุณแม่

 12 สิหามหาราชินี ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณแม่ ที่ได้ให้กำเนิดและดูแลเลี้ยงดูเราให้เติบโตและเป็นคนดีของสังคม

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕ Hits:4860 Latest

Read more

สัปดาห์อาเซียน

สัปดาห์อาเซียน

เมื่อวันที่ 8 สิหาคม ตรงกับวันก่อตั้งสมาคมอาเซียน ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดสัปดาห์อาเซียนขึ้น ในวันที่ 6-10 สิหาคม เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ เกี่ยวกับอาเซียน และยังได้มีการแสดงของนักเรียนเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนอีกด้วย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๘ ส.ค. ๒๕๕๕ Hits:5453 Latest

Read more

สืบสานประเพณีเวียนเทียน เข้าพรรษา

สืบสานประเพณีเวียนเทียน เข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสืบสารประเพณี เวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าวัดไปทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ถวายเครื่อสังฆทาน และจตุปัจจัย ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๑ ส.ค. ๒๕๕๕ Hits:8207 Latest

Read more

ลูกพ่อขุนรามผู้พิชิต นำผลสัมฤทธิ์ สู่มาตรฐานสากล

ลูกพ่อขุนรามผู้พิชิต นำผลสัมฤทธิ์ สู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม  โรงเรียนอนุบาลศรีนครได้เข้าร่วมงานมหกรรมมอบรางวัลแห่งความสำเร็จ "ลูกพ่อขุนรามผู้พิชิต นำผลสัมฤทธฺิ์ สู่มาตรฐานสากล" และได้รับโล่และเกียรติบัตรจาก ท่านรองฯ เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๕ Hits:4874 Latest

Read more

"พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด "

วันที่ 26 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลศรีนครได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนภายในอำเภอศรีนคร ร่วมทำกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"  เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้โทษและภัยของยาเสพติด และปลูกฝังให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองให้ไกลจากยาเสพติด

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕ Hits:6254 Latest

Read more

วันสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม

วันสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงคุณความดีของครูกวีไทย ทำให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่อีก

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕ Hits:6816 Latest

Read more

ดูงานโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

ดูงานโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ทางคณะครูได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ทางที่โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าทได้ำการตอนรับอย่างเป็นกันเอง และได้พาชมโรงเรียน และห้องเรียนอีกด้วย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ Hits:6643 Latest

Read more

ระลึกถึงพระคุณครู

ระลึกถึงพระคุณครู

วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนเรามา และได้ขอฝากตัวของตนเป็นศิษย์ที่ดีของครู   

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๗ มิ.ย. ๒๕๕๕ Hits:5128 Latest

Read more

มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก

มหัศจรรย์ วันวิสาขบูชาโลก

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ทางโรงเรียนได้จัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ การเวียนเทียน ฟังเทศฟังธรรม การนั่งสมาธิ การร่วมเดินขบวน การจัดนิทรรศการวัน พุทธชยันตี 2600 ปี

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ Hits:5499 Latest

Read more

ERIC Network Srinakhon English Camp

ERIC Network Srinakhon English Camp

เมื่อวันที่ 14- 16 พฤษภาคม  ได้จัดค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ERIC Network Srinakhon English Camp  โดยจัดอบรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้กับนักเรียนในอำเภอศรีนคร กิจกรรมฝึกทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และการเขียน

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๕ Hits:5333 Latest

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2555

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2555

วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ทางโรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้น โดยนายสาธิต  มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ชี้แจ้ง นโนบายการจัดการศึกษา การพัฒนานักเรียน และเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองได้พูดคุยและปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนของบุตรหลาย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕ Hits:5566 Latest

Read more

มหกรรมเปิดบ้านทางวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพ

มหกรรมเปิดบ้านทางวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพ

เมื่อวันศุกร์ืที่ 30 มีนาคม ทางโรงเรียนได้จัด "มหกรรมเปิดบ้านทางวิชาการเพื่อการประกันคุณภาพ" เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักเรียนให้ผู้ปกครองได้รับชม และยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆเป็นจำนวนมาก

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๓ เม.ย. ๒๕๕๕ Hits:5047 Latest

Read more

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ "บัณฑิตน้อย"

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ทางโรงเรียนได้จัด พิธีมอบ ปพ.1และบัณฑิตน้อยขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ และสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จทางด้านการศึกษาต่อไป   

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๕ Hits:5503 Latest

Read more

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 โรงเรียนได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก สิทธิและหน้าที่ในการออกเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน  ผลการเลือกตั้ง เด็กหญิงชนิกานต์  วิริยะดิลก หมายเลข 8 เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง ด้วยคะแนนท่วมท้น 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕ Hits:8323 Latest

Read more

สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

วันที่ 9 มีนาคม 2555 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย สาขาอำเภอสวรรคโลก  ได้จัดทำ "โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย" ให้กับเยาวชน เพื่อ วางรากฐานในเรื่องของจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๙ มี.ค. ๒๕๕๕ Hits:6366 Latest

Read more

เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 7 มีนาคม 2555 ทางโรงเรียนได้เล่งเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา จึงได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เพื่อให้นักเรียนและคณะครูได้ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๗ มี.ค. ๒๕๕๕ Hits:6315 Latest

Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และปัจฉิมนิเทศ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และปัจฉิมนิเทศ

เมื่อวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ ทางโรงเรียนได้พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัด ชลบุรี และจังหวัด ระยอง บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มระหว่างครูและนักเรียน 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๒ มี.ค. ๒๕๕๕ Hits:6005 Latest

Read more

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสันโค้ง

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสันโค้ง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ทางโรงเรียนได้พาคณะครูไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสันโึค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) จังหวัดเชียงราย  และได้รับการต้อนรับจากคณะครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนครขอขอบคุณทางโรงเรียนบ้านสันโค้ง เป็นอย่างมาก

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๕ Hits:7513 Latest

Read more

ราตรีแห่งความรัก 2555

ราตรีแห่งความรัก 2555

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 คณะครูและสิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ได้จัดงาน "ราตรีแห่งความรัก" ขึ้นเพื่อจัดหารายได้มอบให้โรงเรียนใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น บรรยากาสภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ที่ลูกศิษย์และครูได้พอเจอกัน

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๕ Hits:5853 Latest

Read more

วันครูแห่งชาติ

วันครูแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ทางเครื่อข่ายโรงเรียนศรีนคร จัดงานวันครูขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร เพื่อให้บุคคล ประชาชน และลูกศิษย์ทั้งหลาย ได้มีโอกาศเคารพสักการะและรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมา บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๕ Hits:6342 Latest

Read more

โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม กับธนาคารออมสิน

โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม กับธนาคารออมสิน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555  นายสาธิต   มากมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้ไปรับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับ ประเทศ ประจำปี2554 ณ ห้องประชุม เพชรรัตน์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรงเทพฯ และได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๕ Hits:10042 Latest

Read more

วันเด็กแห่งชาติ 2555

วันเด็กแห่งชาติ 2555

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนครได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายใจอำเภอศรีนคร จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และให้เด็กรู้หน้าที่ตนและอยู่ในระเบียบวินัย  โดยคำขวัญที่ว่า "สามัคคี  มีความรู้ คู่ปัญญา่  คงรักษาความเป็นไทย  ใส่ใจเทคโนโลยี"

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๕ Hits:7520 Latest

Read more

ทอดผ้าป่าการศึกษาและฉลองอาคารห้องสมุด

ทอดผ้าป่าการศึกษาและฉลองอาคารห้องสมุด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารห้องสมุด โดยได้รับเกียรติจาก นายมานพ  ษมาวิมล ผอ.สพป.สท2 เป็นประธานในพิธี 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๔ Hits:7276 Latest

Read more

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม 2554 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และทางโรงเรียนยังร่วมจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ "พ่อหลวง"กับ  เทศบาลตำบลศรีนคร และ อำเภอศรีนคร อีกด้วย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ Hits:6605 Latest

Read more

การเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด

การเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 23-25 พฤสจิกายน 2554 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ณ ค่ายตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสุโขทัย  การจัดกิจกรรมนี้เพื่อ ให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๘ พ.ย. ๒๕๕๔ Hits:13697 Latest

Read more

การฝึกอบรมธรรมปฏิบัติ"คนไทยสำนึกดีหัวใจสีขาว"

การฝึกอบรมธรรมปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ทางคณะวิทยากรจากโครงการคนไทยสำนึกดีหัวใจสีขาว ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกสมาธิเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ควา่มคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๔ Hits:10169 Latest

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17- 18 พฤศจิกายน 2554 ทางโรงเรียนได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายประจบ  ขวัญมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๔ Hits:9600 Latest

Read more

อนุบาลศรีนครช่วยภัยน้ำท่วม

อนุบาลศรีนครช่วยภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนครได้ร่วมมือกับสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ กรุงเทพมหานคร  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๔ Hits:8504 Latest

Read more

งานลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย

งานลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนครได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันลอยกระทง จังหวัดสุโขทัย โดยได้นำนักเรียนไปแสดง ที่เวที อำเภอศรีนคร

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๔ Hits:7029 Latest

Read more

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2554

การแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2554

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและกล้าแสดงออกในทางด้านกีฬา บรรยากาศเป็นไปด้วยรอยยิ้มของ นักกีฬาตัวน้อยๆ  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๔ Hits:6110 Latest

Read more

การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง'

การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2 ได้จัดการประกวด โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปี 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)  ผลการประกวด โรงเรียนอนุบาลศรีนครได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่1และ โครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่2

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๔ Hits:7731 Latest

Read more

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ทางโรงเรียนได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษา 79 พรรษา และให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๔ Hits:5920 Latest

Read more

ถวายเทียนเข้าพรรษา

ถวายเทียนเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 ทางโรงเรียนได้พานักเรียนร่วมทำบุญ ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี ทางศาสนาพุทธ    

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๔ Hits:6442 Latest

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (โครงงานวิทยาศสตร์)

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (โครงงานวิทยาศสตร์)

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2554 ทางโรงเรียนได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายโครงงานวิทยาศสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ปรียา เตี้ยมชุมพล เป็นวิทยากร 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๔ ก.ค. ๒๕๕๔ Hits:7331 Latest

Read more

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม

ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนได้พาคณะครูไปศึกษาดูงาน โรงเรียนคุณธรรมดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม สพป.พล3 ทำการตอนรับอย่างเป็นกันเอง และได้แนะนำเกี่ยวกับการส่งประกวดโรงเรียนคุณธรรม  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๑ ก.ค. ๒๕๕๔ Hits:21241 Latest

Read more

การประกวด อย. น้อย ดีเด่น

การประกวด อย. น้อย ดีเด่น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม ประกวด อย.น้อยดีเด่น จังหวัดสุโขทัย ในรอบตัดสินและ กลุ่ม อย.น้อย ก็ได้ไปจัดนิทรรศการ และ นำเสนอ ผลการดำเนินการ อย.น้อย ภายในโรงเรียนและชุมชน

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔ Hits:8349 Latest

Read more

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ไทย คณิต วิทย์)

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ไทย คณิต วิทย์)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ไทย คณิต วิทย์) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์การมีส่วนร่วม

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๔ Hits:7437 Latest

Read more

ผอ.สพป. สุโขทัย เขต 2ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผอ.สพป. สุโขทัย เขต 2ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ผอ.มานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะทีมงานประชาสัมพันธ์ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พร้อมกับได้พบปะและให้กำลังใจกับคณะครู  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๔ Hits:8087 Latest

Read more

นิเทศโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

นิเทศโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 คณะนิเทศโรงเรียนในฝัน ระดับเขตตรวจราชการ ได้มานิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานและประเมินคุณภาพโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 โดยมี นายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ.สพป สุโขทัย เขต 2 ประธานกรรมการ  และได้ตรวจ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๔ Hits:6921 Latest

Read more

กิจกรรมโครงการพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

กิจกรรมโครงการพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ขึ้น โดยมี นาย สาธิต  มากมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธาน และได้บรรยายวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และยังได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย 5 ฐาน คือ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๗ มิ.ย. ๒๕๕๔ Hits:8503 Latest

Read more

กิจกรรมไหวครู 2554

กิจกรรมไหวครู 2554

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554  โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น  โดยมี นายสุภัค  พวงขจร  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี  การจัดกิจกรรมนี้ึ้ขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู และขอความเป็นมงคล ให้กับตัวเอง      

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๓ มิ.ย. ๒๕๕๔ Hits:7950 Latest

Read more

การประเมินการดำเนินงานกลุ่ม อย.น้อย

การประเมินการดำเนินงานกลุ่ม อย.น้อย

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กำหนดให้มีการให้ความรู้ และตรวจประเมินการดำเนินงานของกลุ่ม อย.น้อย ตามโครงการประกวดโรงเรียน อย.น้อย   จังหวัดสุโขทัย  

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๔ Hits:9111 Latest

Read more

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2554

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น และนายสาธิต  มากมี  ได้แจ้งจุดเน้นของโรงเรียน และยังได้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้กับผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่เข้ามาประชุมในครั้งนี้

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๔ พ.ค. ๒๕๕๔ Hits:7192 Latest

Read more

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว " โรงเรียนอนุบาลศรีนคร"

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ได้จัดการต้องรับคุณครู 2 ท่าน คือ  1. คุณครู สุภาพร  บินทจร 2. คุณครู ชูศักดิ์  เจริญดี เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ของโรงเรียนอนุบาลศรีนคร

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๓ เม.ย. ๒๕๕๔ Hits:6166 Latest

Read more

ยินดีกับ "บัณฑิตน้อยและนักเรียนชั้น ป.6"

ยินดีกับ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โรงเรียนอนุบาลศรีนครได้จัดพิธีรับ ปพ.๑ และ บัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นอนุบาล  และมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๒ เม.ย. ๒๕๕๔ Hits:7653 Latest

Read more

นักเรียนชั้น ป.6 ไปปัจฉิมนิเทศที่จังหวัด ระยอง

นักเรียนชั้น ป.6 ไปปัจฉิมนิเทศที่จังหวัด ระยอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธํญญานุกูล) โดย นายสาธิต   มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่จังหวัดระยอง คุณครูและนักเรียนสนุกสนาน และมีความสุข

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๑ เม.ย. ๒๕๕๔ Hits:7796 Latest

Read more

นักเรียนร่วมกันทำบุญเนื่องในวัน "มาฆบูชา"

นักเรียนร่วมกันทำบุญเนื่องในวัน

เมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)คณะครูและนักเรียนได้ไปเวียนเทียนเนื่องในวัน "มาฆบูชา" และได้ช่วยกันทำความสะอาดที่วัดราชศรัทธาธรรมอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๕๔ Hits:6286 Latest

Read more

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2554  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)  ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นและได้ร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งด้วย  โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครองนักเรียน ครู  นักเรียน  และ ศิษย์เก่าชาวเหลืองแดงทุกท่าน เป็นอย่างดีมาก ท่านโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย   

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๔ Hits:5786 Latest

Read more

ทดสอบอ่านออกเขียนได้

ทดสอบอ่านออกเขียนได้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2554 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)  ได้ทำการทดสอบอ่านออกเขียนได้ขึ้น ตามคำขวัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2  ที่ว่า "ลูกพ่อขุนราม ลายมืองาน จบ ป.3 ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคน"

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๔ Hits:5809 Latest

Read more

ระลึกถึงพระคุณครู วันครูแห่งชาติ

ระลึกถึงพระคุณครู วันครูแห่งชาติ

            เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554 ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนครได้จัดงานวันครูขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร  ได้รับเกียรติจาก นายมานพ ษมาวิมล  ผอ.สพป.สท.2 เป็นประธานเปิดพิธี และได้ร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งกับคณะครู   และได้มอบเกียรติบัตร ให้กับ ผู้บริหารและคุณครู 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๔ Hits:5570 Latest

Read more

รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

     โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานอย่างอบอุ่น และได้รับเกียรติจาก นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สท.2  มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษามัคคุเทศก์น้อย ได้พาคณะกรรมการชมกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ "วิถีชีวิต..เศรษฐกิจพอเพียง"  และ ตามห้องปฏิบัติการต่างๆ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๔ Hits:7451 Latest

Read more

วันเด็กแห่งชาติ 2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

วันเด็กแห่งชาติ 2554 รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ได้ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร และผู้ใหญ่ใจดีอีกมากมาย ได้จัดงานวันเด็กขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้สนุกสนานกับการแสดงของนักเรียน และการตอบคำถามชิงของรางวัล และได้แข่งขันกีฬาไทย ทำให้เห็นรอยยิ้มของเด็กนักเรียนตัวน้อยๆที่น่ารัก

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๗ ม.ค. ๒๕๕๔ Hits:5220 Latest

Read more

การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2554

การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2554

       เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย ขต 2 ได้กำหนดการประชุมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนของสถานศึกษาทั้งภาครัฐ และ เอกชนในสังกัดครั้งที่2/2554 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๖ ม.ค. ๒๕๕๔ Hits:5163 Latest

Read more

ผู้บริหารคนเก่ง

ผู้บริหารคนเก่ง

                          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2553 นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ได้เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก Best Practice ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สายผู้บริหารสถานศึกษา และได้ไปแสดงผลงาน ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๓ Hits:5593 Latest

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

                        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของ นายสาธิต   มากมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เพื่อแจ้งนโยบายของโรงเรียนและประกาศคนเคนเก่งที่เป็นตัวแทนไปแข่งงานศิลปหัตถกรรม ที่จังหวัด เชียงราย และได้รางวัล แนะนำรองผู้อำนวยการและครูใหม่ คือ 1. นางหทัยรัตน์ เกษรจันทร์  รองผู้อำนวยการ 2. นายสภัค         พวงขจร       รองผู้อำนวยการ 3.  นายกฤตพล    อุปธารปรีชา  ครู (พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว )

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ Hits:4748 Latest

Read more

โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษานักเรียน โดย ธนาคารออมสิน

โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษานักเรียน โดย ธนาคารออมสิน

                  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ทางธนาคารออมสิน ได้สนับสนุน "โครงการยกระดับมาตรมาตรฐานการศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) เข้าตรวจ กิจกรรม ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมปรับปรุงสนามกีฬา

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๓ Hits:5462 Latest

Read more

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๐ จังหวัดเชียงราย

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๐ จังหวัดเชียงราย

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) โดยการนำของ นายสาธิต มากมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 60 จังหวัด เชียงราย โดยได้รับรางวัลดังนี้   1.  โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๑-๓ ได้เหรียญทอง   2.   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้เหรียญทอง

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๓ Hits:5595 Latest

Read more

กีฬาเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร 2553

กีฬาเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร 2553

                เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร ได้จัดการกิจกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนศรีนครขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน โดยมี นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นปรธานเปิดพิธี ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนครได้ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๓ Hits:5298 Latest

Read more

การประชุมข้าราชการครู ของเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร

การประชุมข้าราชการครู ของเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร

                    เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนครได้จัดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) โดยมี นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๖ ธ.ค. ๒๕๕๓ Hits:5349 Latest

Read more

นักเรียนสอบ"ธรรมศึกษาชั้นตรี"

นักเรียนสอบ

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของ นายสาธิต  มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดให้มีการสอบธรรมศึกษา

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๓ Hits:8211 Latest

Read more

เข้าค่ายพักแรม ที่ค่ายลูกเสือ รามคำแหง จังหวัด สุโขทัย

เข้าค่ายพักแรม ที่ค่ายลูกเสือ รามคำแหง จังหวัด สุโขทัย

                         เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร โดยการนำของ นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ที่ ค่ายลูกเสือ รามคำแหงสุโขทัย เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีและรู้จักเสียสละ รวมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๓ Hits:9625 Latest

Read more

ทัศนศึกษา บึงฉวาก จังหวัด สุพรรณบุรี

ทัศนศึกษา บึงฉวาก จังหวัด สุพรรณบุรี

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุ กูล) โดยการนำของ นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ได้ไปทัศนศึกษาที่ บึงฉวาก จังหวัด สุพรรณบุรี

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๓ Hits:2584 Latest

Read more

นักเรียนทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

นักเรียนทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

                        เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุ กูล) โดยการนำของ นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ได้ไปนัศนศึกษาที่ Chiangmai zoo aquarium จังหวัด เชียงใหม่

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๘ พ.ย. ๒๕๕๓ Hits:5676 Latest

Read more

กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลศรีนคร

กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลศรีนคร

                เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย " รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา"

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๘ ต.ค. ๒๕๕๓ Hits:6727 Latest

Read more

ผลการทำงานที่พากเพียร สู่การเกษียณอย่างภาคภูมิ

ผลการทำงานที่พากเพียร สู่การเกษียณอย่างภาคภูมิ

            เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของท่าน ผอ.สาธิต มากมี ได้จัดให้คณะครูและนักเรียนอำลา คุณครูที่ เกษียณอายุราชการ 1.คุณครูสุชาฏ บุญส่ง 2.คุณครูสมบัติ รอดประทับ 3.คุณครูสุภาพร มหาศรานนท์

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๔ ต.ค. ๒๕๕๓ Hits:5175 Latest

Read more

งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 2

               เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของท่าน ผอ.สาธิต มากมี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนื่อที่จังหวัดเชียงรายทั้งสิ้น 6 รายการ ดังนี้

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓ Hits:5793 Latest

Read more

โครงการแก้ไขปัญหา สถานการโรคไข้เลือดออก

โครงการแก้ไขปัญหา สถานการโรคไข้เลือดออก

        เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) โดยการทำของท่าน ผอ.สาธิต มากมี ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร ได้จัดให้นักเรียนช่วยกันเก็บขยะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย บริเวณทางรถไฟและพื้นที่ใกล้เคียง

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๓ Hits:5309 Latest

Read more

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย

           เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนในสังกัด ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ ความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๓ Hits:2474 Latest

Read more

นักเรียนร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารผู้ป่วย

นักเรียนร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารผู้ป่วย

           วันที่ 14 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของท่าน ผอ.สาธิต มากมี และนักเรียนร่วมกัน สมทบทุนบริจาคเงิน สร้างอาคารผู้ป่วย โรคเบาหวาน โรงพยาบาลศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๓ Hits:10580 Latest

Read more

โรงเรียนชัยมงคลพิทยาเข้ามาศึกษาดูงาน

โรงเรียนชัยมงคลพิทยาเข้ามาศึกษาดูงาน

             เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร โดยการนำขอท่าน ผอ.สาธิต มากมี จัดการต้อนรับท่านผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนชัยมงคลพิทยา เข้ามาศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการ การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา สู่โรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๓ Hits:5907 Latest

Read more

จัดสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จัดสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร ได้จัด สัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) โดยมีนายประยุทธ นาวายนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๓ Hits:6317 Latest

Read more

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

              เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2553 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ และเป็นเด็กดีของคุณแม่และสังคม

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๑๓ ส.ค. ๒๕๕๓ Hits:5057 Latest

Read more

กิจกรรมเรียนรู้ดูบ้านเกิดสู่เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเรียนรู้ดูบ้านเกิดสู่เศรษฐกิจพอเพียง

           เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้จัดกิจกรรม เรียนรู้ดูบ้านเกิดสู่เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลักคือ

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๐๒ ส.ค. ๒๕๕๓ Hits:5026 Latest

Read more

  11 มีนาคม 2557 น.ส.ปิ่นแก้ว  ยังคำมั่น  นิสิตปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาสัมภาษณ์ ผอ.สาธิต  มากมี  เกี่ยวกับ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ระบบการใช้ประโยชน์งานวิจัยทางการศึกษา  ประกอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์งานวิจัยทางการศึกษา

ทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ๓๐ พ.ย. ๒๕๔๒ Hits:8815 Latest

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
อังคาร, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ดาวโหลด
สอบราคาห้องเรียน ICT สู่อาเซียน
อังคาร, ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
ดาวโหลด